Sprievodcovská činnosť 
Kontakt:
Milicki Jolán, Mgr.
Obchodná 6, SK-04011 Košice
+421 (0) 905 316 345 (mobil)
+421 (0) 55 642 3686 (tel./fax)
milickijolan@netkosice.sk